NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL_ - U J VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.2... April19*40... .Ia» J.*.Gs..sill.e.., Bevat volgnummersX0.1t/m yO.1... Uitgevoerd Afd. 1 Afd. II Afd. III Afd. IV Tegenwoordig de Heeren iX.«.A.».L.*..d Secretaris Afwezig Accoord XteL^Weth o u d e rs, De Burgemeester, De Secretaris, lyp:'XV.Q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 212