Aideeling en No. Aanmerkingen BESLISSING Overeenkomstig net advies van uen .Directeur van Ge meentewerken zal adressant worden ingelicht. V U7<T- ..et wee zenpensioen van 120,- per jaar, hetwelk door np() dezen patiënt wordt genoten, zal geheel ten goede var» de gemeente dienen te komen. II I ne door den vader van dezen patiënt te verleenen bij- Idrage wordt bepaald op 2,= per week. ne door den vader van dezen patiënt te verleenen bij- 3kUi Idrage wordt bepaald op 1,= per wee,.. -e aoor den vader van deze patiënte te verleenen bij drage wordt bepaald op 4,= per ween. pe door den vader te verleenen b'jdrage wordt verhoogd van ƒ.1,tot j .2,50 per week, in verband met de om standigheid dat blijkens de overgelegde rapporten de inkomsten van het cezin aanmerkelijk zijn gestegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 216