^4) BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen cie ai liet ver- stmest van liet s secti; Koekoe) en al- houden ng van g cre- n elec- hting t net etbal ten dooi grond de wo- en" recteur e stel- kregen van riet van oe- nieuw deur sleutel aangezier| ot op on- akt omstan- 1 de x^a- g door genomep. te ple- aruik aenbare Lfce ver gezeld advie- iesloten wordt beschikking te liet betreffende terrein stellen onder voorwaarde gratis ter dat wanne e: ce gemeente uit terrein geheel 'bouwterrein Kan verkoopen, [geschieden. of gedeeltelijk voor ontruiming terstond zal het verzoek wordt gunstig beschikt V- rJj- V 1 Aldus wordt besloten. alaus worut besloten. [aldus Wordt besloten. [belet op S 10 en 12/551 en net advies van Bouw- o, wordt besloten de 1/165pj in te willigen. en woningtoe-zicht nos aanvragen nos.2/550, V J v ij J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 222