notulen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN193-.Cu H.« J.Gaaille én. A»P»Hilhoxst;.et;:.,o..ua.e.ï.a.f. JL. &L. t v Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummerst/m-.= 0 j Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. III./-J2 Afd. IV j Q

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 224