et ver rijs te 1 grond erl.ho- stxaal Geadvi- te ver- oen, uw van lotti- .2118- houden 2, ten ing (de n. 1 BESLISSING Besloten wordt den grond voorloopig niet te verkoo- pen Lldus wordt besloten. aanscüi rt 19^7 rdt ver- van en va- rzoekt uient verzoen van cie en. Het College acht geen termen aanwezit brengen in deze bijdrage. i, in,te Êfelet op het advies van Bouw- en woningtoezicht no. [105, wordt besloten de aanvrage no.l/l6l6 in te wil ligen. Afdeeling Aanmerkingen Vl UM- 1/ V O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 228