fphet Igest Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud C.ief afa.bociale Laken. C.van Hinte-Beetz' laan 56, Soest. Chef afd.Sociale Zaken. J.SmitsStJo- sepkstraat 2, ooeét bestuur van de Vei- Vrijwillige .Brand weer van Soester- ijtrechtsche Bosch brandweer Vereeni ing. deelt mede, dat sinas 5 September 13)5 voor rekening der gemeente in de .«-rA.iioeve wordt verpleegd ilhel mina van ae Grift-van hoorn en ver zoekt te Deslissen welke bijdragen door de cnderhoudsplichti^e i'amilie- zijn. leden verschuldigd verzoekt in overwegin te men de beslissing, waarbij willen neH de bijdra- in de verpleegkosten zijner doch- week, te ter is bepaald op per zijnen gunste te willen herzien deelt mede, dat sedert 23 «Januari 1911 in Bethe.sda voor rekening der gemeente wordt verpleegd de ankzi nige i.iaria Scholten en verzoekt te beslissen welke bijdrage door de on derhoudsplichtige moeder dient te worden verleenu. verzoekt ontheffing van de door nem te betalen bijdrage ad ƒ.1,per wee,, in de verpleegkosten van zidn echt ge - noote zendt in: 1.)a. de rekening over 1939, betref fende de vergoeding voor werk zaamheden, verbonden aan het onder houd van materieel, enz. alsmede een specificatie dezer onderhoudskosten; b. de rekening over 1939, betre feilde net buitengewoon subsi- de rekening over 1^39, betrei lende de algemeene inkomsten en uitgaven. 1) Zie voor vergoeding ad ƒ.50, pei uur bijgaand dossier. •f J aie c verzoekt tot betaalbaarstelling van het gemeentelijk subsidie ad .50,= je willen overgaan. ^eslc ide ne behoc 2j ue bi haaf c ter Biet hierz: De c word te v Het Aan is, ne nome nen heze wo re I bedr Tfoon 362, Igeen jbedr inen .vest woor die lm o a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 231