Korte num- Afzender of voorsteller Datu mer verzoekt verlen huur van a.ninderdiik. A.H.Jsintjes Julianalaan 6. Hoofd Inspectie Utrecht v.d.Rijks-; dienst voor de ierkverruiming Hoofd Inspectie Utrecht v.d.Rijks dienst voor de e rkve r ruiming ■B.EiisboutsAsten (N.B. het perceel Hirkstraat no.ö, omdat j hij er niet in geslaagd is een ande- re woning te vinden. deelt mede, dat zijn lastgever bereic is voor /.5000,= vrij op naam van de gemeente aan te koopen het bouwter rein aan de Birkstraat, hoek Eiken laan, zooals net bouwterrein zal zijn na ruiling met de nerv..diaconienet transport zou moeten plaats vinden I nadat de teekening voor den bouw va: 3 huizen onder één kap zal z.un goed gekeurd verzoekt ae mogelijkheid te overwegen van eventueele stopzetting c.q. in krimping der werkverschaffing en steunverleening gedurende ae zomer maanden. doet toekomen het verslag der Inspec-i tie over net dienstjaar 19$9- deelt mede dat het hem ten aanzien van de levering van een nieuw toren- uurwerk niet mogelijk is aan den plaat-I selijken handel eenige provisie uit te keeren. 422 wethouder dasille

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 235