num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 423 424 425 426 427 428 19 afdeeling. ./et houd er -ilhorst Cedeputeerde Sta ten. Directeur van liet Centraal Capitu- lantenbureau Den Haag; .ethcuöer Casille. Directeur van ne me ent ewerken. biedt ter vaststelling aan net ge formuleerde antwoord op de adressen (gericnt aan h.L.. koningin der Neder landen) van O.iiaver en Ar.B.W.C.Dwarsl met betrekking tot de door den Daad vastgestelde verordening, inzake sluiting van kruidenierswinkels enz. op oensdagmiddag adviseert net schoonnouaen van den Commandopost van den Luchtbesciiermip dienst aan ae P.de noognlaan op te dragen aan v .d .Derö, gepens .gemee.' tewerkman. deelen in antwoord op schrijven van 2; maart 1540, 1e ald.no.581 mede, dat zij over een nieuw raadsbesluit, waar- i in de aangegeven oplossing is neerge-! i iegd, zich na ontvangst zullen bera- I den. De aandacht wordt er op aevestiga, da', alleen met het te kennen gegeven vooil nemen om weg no.20 t.g.t. in de aanlel belasting op te nemen, geen genoegen! kan woroen genomen. deelt mede, dat in aanmerkinfc; komen om voor de vervulling van ue oetreü- king van bode-concierge te woraen aai gewezen P.Posthumus en S.,«ielsma. stelt voor, ten dienste van den x.ucht beschermingsdienst en de Doscnbr&na- weer, aan den houtvester van net taatsboscnbeheer machtiging te ver- Ie enen op net gemeenteterrein nabij nel paviljoen op "de Duit" een uitzicht toren te bouwen en daarvoor een cre- diet toe te staan van ƒ.180,=. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noouige zen. teekeningen en advie-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 237