w - V afT. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen at de elec uw aan te aangeslote: voor het echter he' te allen ere voor van het orwaarde meter in t motor x, 104-8, te, eelt mede n het ver fing. drage van rleenen van haar Uit een stuur van H.Kaagd stuur be- e bijdrage leenen van Kennisgenomen. l?Ji- V iJW. Het College acht geen termen aanwezig op het verzoek een gunstige beslissing te nemen, aangezien niet blijkt, dat de wagen voor bijzondere doeleinden wordt gebezigd, zooals b.v. trouw- en begrafenisrijden, verhuur zonder chauffeur. IA V 1 2.1 J* Het College besluit genoegen te nemen met een bijdra- Pj. ge van 5,= per week. V 12*1 zijn de 'r' Kennisgenomen. 0,= per verpleging .E.A.Rein- |A Jl ietreff ende irachter- nistratie en, waard' ntraal-Bu- n.Adviezen ibracht ra? 940 eenig® in totaaI_ 'iceerd a-s (-.ennisgenomen. Aan het ';erificatiebureau zal worden medegedeelddat van dit schrijven, indien daarop prxjs wordt gesteld, ter secretarie kennis kan wor den genomen. -ot teruggave van een bedrag van 31 ,37 wordt b ploten. e-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 244