BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde machtiging wordt verleend. De gevraagde machtiging wordt verleend. Aldus wordt besloten. De gevraagde machtiging wordt verleend onder voorbe- houd van goedkeuring van den betreffenden post der n 1 gemeentebegrooting door de gedeputeerde staten. ITs"**

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 256