i. Bij dit >rdiger lut toe te ;evraagd ;oe bereid! jk berichlj roordiger rare op imerkt ;e beslui-' .e woning-1 iiever op ;en behan- it bijhou- .cht van del >en van de- erscheidene i noodig Le afdee- de be- iheden de effende .id van het] e voorbe- iw en ai ge ver- rgezeld 1 adviezen» BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.26 April 1940 nos.14 en 1? wordt besloten de aanvragen nos.1/1655 en 1/1657 in te willigen. 17 oAl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 258