NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - P- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANX..M119*40.. HJOasilLe en A«Jf «Hilixoxst.«.e.tüoude.rs» TypTvdw .5.0.5. Afd. IV: Tegenwoordig de Heeren ...M* AL des TombejJur^ewee ster Secretaris J Gr.A J3ateIXb.ULXgj Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 489t/m 1 Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 268