Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 489 Hoofd v.d.Luchtbe schermingsdienst 490 491 492 Productie-Commissi voor den Boschbouw en de Houtteelt. Chef afd.Boe.Zaken Afdeeling Financiën 493 H.v.d.Belt, Amers- foortschestr verzoekt hem *5,= per maand te wil len toekennen (met ingang van 1 Jan. 1940) voor gebruik van eigen toestel in het belang van den Luchtbescner- mingsdienst Mej.A.P.Blok, 1 F.Bult 1 October 1939 E.J.v.d.Essenburg, 1 Jan.'40" E.P.Goedkoop,1 October 1939 P.C.Groot, 1 Januari 1940 G.J.F.Jansen,1 B.v.Ketel, 1 FAMud 1 Th.J.Regter1 P.A.J.Heintjes1" Mr.A.L.des Tombe," 1 Oct. K.C.Tillemans,1 Jan. rt.v.Veeren, 1 Januari P.J.de Vries,1 A.Winter, 1 1939 1940 verleent vergunning voor de velling van 220 sparren aan weerszijden van de z.g. Middenlaan. deelt mede, dat op 13 Sept.1920 voor rekening der gemeente in de W.A.Hoe ve werd opgenomen Chr.J.B.van der Zweep, geb.Dam, in de kosten waarvan de echtgenoot /'.550,= per jaar bij draagt en verzoekt te willen beslis sen of deze bijdrage dient te worden verhoogd. biedt ter vaststelling aan de pen sioensgrondslagen van het gemeente- personeel over het t^dvak van 1b Sep tember 1939 tot 15 Maart 1940, t.w.: P.W.Blaas, 1 Januari 1940 .1813,= 420,= 1785,= 1891 1287,= 3792, 1195,= 1963,= 1619,= 3890,= 1393,= 5940,= 5635,= 2181 1453,= 2066 1670,=. vraagt vergunning tot plaatsing van een woonwagen op een aan Th.H.de Goe* de toebehoorend terrein, gelegen aan den Schooldwarsweg te Soesterberg. I)e Directeur van Gemeentewerken brengi hieromtrent rapport uit bg schrijven dd. 24 April 1940, no.1490. ft

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 269