i M-/3 {M-lfo V Dlbestuui rekenin- 2oeding len in van de m de Kei E Lenting) ïg ovex houden Lael van :dag 10 'iseext •saldi ;en en r het 4e ekening sehe Bah stxooier en bxenq d anuax en komen tie bij ing en opost nst exstrekt osten val'. BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen laax van| 39, 4e voox de 1 1940, Tot betaling van de xekeningen wordt besloten. Besloten wordt de toestemming te weigeren. Conform besloten. Besloten wordt te antwoorden dat van gemeentewege al-| les wordt gedaan wat mogelijk is. ne voetpaden dienen; de aanwonenden van zand te voorzien. Voor kennisgeving aangenomen. IBesloten wordt de gevraagde cxedieten toe te staan, Idoch aan den Directeur mede te dselen dat de posten voor meubileering ovex het algemeen hoog geacht wor sden, zoodat de uiterste zuinigheid betracht moet «or en. Wat betreft de kachels ware prijsopgaaf te vragen an A.E.G.kachels met snoervolgens inlichtingen te erkrijgen voor ƒ.7,50 per kachel. kennisgenomen. {M. tbl 1\. ,r/o, t y ^0/t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 26