hf-. wil jan, estel her- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College kan zich. vereenigen met de navolgende door den gemeente-secretaris met het hoofd van den "i Luchtbeschermingsdienst overeengekomen regeling, wel ke regeling reeds van toepassing is op de telefoon van den Burgemeesterden Secretaris en de Wethouders. Voor rekening der gemeente worden genomen: a. de abonnementskosten a per maand; b. de kosten der interlokale gesprekken. He regeling wordt geacht te zijn ingegaan op 1 Janua ri 1940. ling van Kennisgenomen, het terzake dienende bericht van den Commandant van het IVe Legerkorps moet thans worden afgewacht i voor ..Hoe- er .axvan bij slis— irden >en- tnte- 6 Sep- t .w i8l3,= j 420,= 1785,= 1891 1287,= 5792,j 1195,=' I96^,= 1619,= 5890,= 5940,= 5635,= 2181 1453,= 206b 1670, g van ie G-oe- en aan erg. n bren^1 rijven 4 Het College acht geen termen aanwezig de bijdrage te verhoogen. U De overgelegde besluiten worden aldus vastgesteld, De gevraagde toestemming wordt tot wederopzeggens toe verleend, doen uiterlijk voor den duur van twee maanden V ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 270