i aan ren W. Lng cengen gebouw Ls tij— /an Ge t tege^i aand hem t ciee- April Ingaat 1- ad in- aoevee r van alaan. a Bran|d- vijzend aag of tran rceel no agen. aag of zan 1 ampweg itend gen. af te Steen- [J.E.M. rplaat de lei aan an de boven P /.38 dagen isponi BESLISSING Kennisgenomen. Afdeeling en No. oJL. V j. Aanmerkingen De heer Graffner wordt aangenomen op Komst tegen een belooning van 0,= met ingang van 1 Mei 1940. arbeidsovereen- per maand, zulks ft/i/é&t De gevraagde ontheffing wordt geweigerd op grond van gjl). het overgelegde advies door den Commandant der Vrijwil-* i\ lige Brandweer. Besloten wordt tot verlenging niet over te gaan. /\k' II}jü. Besloten wordt tot verlenging niet over te gaan. IA V Aan den Directeur van Gemeentewerken wordt opgedragen oJjl terzake een kostenberekening op te maken en bij het r I College in te zenden. Voorts wordt aan den Directeur 11 1 van Gemeentewerken opgedragen een kostenopgave samen "te stellen met betrekking tot de verbreeding van de Bteenhoffstraat tot aan de Molenstraat. IH' ■De gevraagde machtiging wordt verleende t?JL. v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 278