Korte num- i Afzender of voorsteller mer 513 514 515 516 517 518 519 Centraal Verifi- catiebureauDen Haag Chef Afd.Soc.Zaken. Helden der Zeeforids "Doxus Rijkers" Directeur van Ge meentewerken. De Voorzitter* G.J.A.BakkerRa- demakerstraat 25B; Soest Chef Afd.Soc.Zaken. zendt in een rapport betreffende op neming van kas en boeken van den ge meente-ontvanger op 28 Maart J.l. deelt mede, dat op 7 October 1922 in de m.A.hoeve is opgenomen Eefje fieijer- se, geb.van Koord voor rekening der gemeente, met verzoek te bepalen of een bijdrage door den echtgenoot en den schoonzoon aient te worden ver leend. verzoekt toestemming tot het houden van een speldjesdag op een nader door den Burgemeester te bepalen datum. De Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar deze collecte te doen houden op Dinsdag 18 Juni 1940. doet voorstel toekomen tot grondaf- stand van G.W.Schothorst op den hoek Soesterbergschestraat-Eikenlaan. adviseert den Raad voor te stellen de vergoeding als bedoeld in art.101 der L.O.Wet voor het Jaar 1937 voor de Engendaalschool vast te stellen op 9,69 per leerling voor g.l.o. en ƒ.10,79 voor u.l.o. vraagt toestemming om alcoholvrije dranken te verkoopen op het vóór- en achterterras van zijn perceel. deelt mede, dat op 27 Maart 1940 voor rekening der gemeente in Zon en Schild werd opgenomen de krankzinnige J.A» Rooij en verzoekt te willen beslissen welke bijdragen door de familie ver schuldigd zijn. Aldus De g< van van tigd Mej mede in d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 279