Volg- num- i Afzender of voorsteller Datu m mer Korte mnou schadevergoeding meent iiij te moeten stellen op 100,=. De Burgemeester meent dat ongeveer 10van de aankoop^ som wel voldoende is en zou het be drag op /.60,= willen stellen. De bei de Wethouders die het aanbod van den Burgemeester reeds hoog vinden, ver klaren zich er mede te kunnen vereen! gen. Kranenburg doet nog een bemidde lingsvoorstel n.1. /.80,=, doch dit wordt niet aanvaard. Hij verlaat daar op de vergadering. Hierna wordt de Burgemeester gemach tigd zoo noodig de schadeloosstelling te bepalen op /.70,=»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 283