BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN A PHilAprst en pi.cJ fta.si.X2e.,vvetnouders Tegenwoordig de Heeren Mï A L d Q S 'X Ofllbe JiU.1 genie est.ei Afwezig Accoord De Burgemeester De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I: ...L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 286