bting ontrö- gevon- en, erberg on in is heer rtuijn ft ge- eit en heer gevolj .dighe- n, •goedinji die .ijkheid >eilijke in, zijn jhtigde moet ;ot het Lat de- jerende ster an t- m zijn jpvat- ig zal g van Prinsen, ts ge- p. 1 6 e r tot te gaan mede te taat ee gen. met he mbtena- nen te x 24 uu lege te n BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Na eenige bespreking wordt de vergoeding vastgesteld ye op 25,= per week. Hieronder is begrepen de toelage i voor het gebruik van een eigen auto. Hen en ander wordt geacht te zijn ingegaan op 16 Mei 1940. Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 288