Volg num mer Afzender of voorsteller 1 Datum Korte inhoud 526 De Voorzitter. stelt het College voor aan de Burge meesters en de gemeentebes turen der vluchtoorden in Noord-Holland een brief te zenden waarin dank wordt ge bracht voor de goede zorgen met be trekking tot de geëvacueerde bevol king uit deze gemeente.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 289