BESLISSING Burge- a der een rdt ge- t be- evol- Aldus wordt besloten. Afdeeling en No. Aanmerkingen ast

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 290