NOTULEN i BURGEMEESTER EN WETHOUDERS v-^Vvwv VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.4... Mei19* 40.. Tegenwoordig de Heeren MI..». A. L.d.6..S IOBlbs ti^UXgeHSeS t si' H. J. Gasllleen A»P.EiljaoxstWethoudexs. Secretaris J G»A.»B.a"t©n.b.U,Xg.». Afwezig Afd. I: ..<f.Afd. ïypT.v.dW» Aid. IIIffi Aid. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, v_ 'f (JÜUOl^ De Secretaris, Bevat volgnummers 527t/m 5.31 Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 292