num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 551 Wethouder Gasille' deelt mede, dat J.Bunt gevraagd heeft of het mogelijk is ten aanzien van de huur van de woning koninginnelaan 125 een regeling te treffen, waarbij de kosti wegens verbruik van water voor reke ning van de gemeente worden genomen. ■Be huur zou dan van 200,= per jaar tot ƒ.217,60 kunnen worden verhoogd. Gevraagd wordt voorts wanneer de huur zal kunnen ingaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 295