BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen heeft an de an 125 i de kost| reke- .omen. jaar .oogd e huur Besloten wordt aan xsunt mede te deelen, dat de kos ten van het water door hem zelf betaald moeten wor den. U*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 296