NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.8 193t.-40.. Tegenwoordig de HeerenMr..,A<Ii*.d.es...!Eoiab-eT'bU3?geffiees1rer ÏÏ...J.»Gaaille..,.....w.e.tii.oud.er... AfwezigA...E...Iiilh.or.s.t.r....Vi'.e.th.oiidar.s... Afd. IV Afd. Secretaris u.«..Gfr..OOt1.S-. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 298