llll BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen eloo- rden dde al gen. met de an het Dir .v, ent "bij instel- ruik en t per- .v.G-era, rt uit 0.19/13 ontwerp inder- icht- rberg. tsen es in .Z.11 ht om en. De unstig hikking rschot 9 te "liet itzicht reed is ag van be- gde om- in af-l April el te r 1940 I Adressant zal worden medegedeeld, dat door hemzelf i/ aaI- zorggedragen moet worden voor ophooging van zijn ^(u, voortuinen. Overeenkomstig het advies van den Dir .v.G-em. werken «<1- zal adressant omtrent een en ander worden ingelicht. Het overgelegde ontwerp wordt vastgesteld Y r De 'gevraagde toestemming wordt verleend. ij>. V i]\;. Kennisgenomen Kennisgenomen. Tot uitbetaling wordt besloten. Het College kan zich hiermede vereenigen. oozen- A 7.nr^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 302