Volg- num- I Afzender of voorsteller Korte mer 553 G-em. secretaris legt over een verslag van een met den heer Insinger gevoerde bespreking, in zake het schoonmaken van de sloot loopende langs de Zuidzijde van den Wieksloot erweg. Aan dei gen op zijn at meerge] Tevens verbom sloot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 305