r Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 559 Me j.A.P.Blok, gem.vroedvrouw deelt mede, dat zij op 1 Juni 1940 haal "bezigheden hervat. Aangezj met has ingang sen voc houding den ras ontslag aangewe 560 H.J.van Hal deelt mede, dat de betrekking van ambt naar bij den dienst voor Sociale Zaken te Zandvoort door hem niet is aanvaard en verzoekt in dienst van deze gemeenti te mogen blijven. Aangez: gewi jz: rie-af den, wi aan te 900,: 561 J.A.Prinsen, J. Elberse en J. Rinsma leggen verantwoording af over het feit1 dat zij, in strijd met een lastgeving van den Burgemeester om in de gemeente 1 te blijven ter uitoefening van hun functie, uit de gemeente zijn vertrok ken l 1 i. Beslot bestaa gihg t Bedoel geschi 1 1 k

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 311