NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ,4.19S.4.Q sliartsa.,.."biir.g.ejne.e.a.t.e.r..1 n«..j...Gas.i.lieaauiuR *H1 lhoret+wttthoufler Afwezig .5.6.2.. t/m5.67... Afd. I: 4?.... Afd. II: Afd. III: Afd. IV Tegenwoordig de Heeren Secretaris Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 314