NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - jP VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN8 .Juni193:40 Tegenwoordig de Heeren Ml A.«n»de.s4-Qd.be..,42UXgenieSie I HJ.#.'j.as.i.i.X.een. .A.*£.*.Mln.Q.xs:fe.,„etiiouciezs. Secretaris .J.*..G.*.A..».rb.9t.e.n.b.UX.g.*. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m577... Uitgevoerd Afd. I 4? Afd. II Afd. III Afd. IV TypT.v.d.W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 318