Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Kennisgenomen i o Wordt goedgekeurd. Wt1 O I De jaarrekening wordt overeenkomstig de hierbij be- hoorende stukken met bijlagen vastgesteld en zal den Raad worden medegedeeld. u en over Het verlof wordt verleend overeenkomstig het besluit \P cJi' hiernevens als bijlage gevoegd. y Besloten wordt de blokjes voorlocpig niet te verwijde- C{J) ren doch in witte kleur te bestrijken. De Wethouder van Openbare Werken zal een en ander met den Direc teur behandelen. •Besloten wordt het rapport te stellen in handen van den Commandant Brandweer Soest met verzoek van be licht en raad te willen dienen. t' lü\a- Besloten wordt de arbeidsovereenkomst wederom op 10 ifl-aJv- duni j.l. te doen ingaan en voor het schoonmaken van de school ƒ.24,75 uit te betalen. lc\(y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 320