"f F J.i .issen it wor- voor per grepen) ran den 1940 genomen roor >P seert in 3 electri- ce in somstan- ?last sllen om- sten aan rs met iomst is indien ze ruik scha- ot een ver te te beëin- ietarief tot bij- n tot ver- ef te ver-, tgasver- 1 kken; f te doen sverbrui- i f gewone d. V Mij «tot rn aange- lOO.OOO n franco BESLISSING Afdeeling en No. Conform het voorstel van het hoofd van den keurings dienst aan M.van den Berg het schoonmaken der kan teren enz. op te dragen tegen de vastgestelde vergoe ding van 250,= per jaar. Tot vaststelling van een en ander wordt besloten. -yO\.VoW> Aanmerkingen Wordt goedgevonden. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 322