BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Van de mededeeling wordt kennisgenomen. De heer Eins- V *•'-/' ma zal tot 15 September a.s. in tijdelijken dienst ge- - houden worden. Besloten worat de sollicitaties niet in behandeling te nemen en op een andere wijze in de arbeidskrachten aan de afdeeling financiën te voorzien. iP Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. \J> 24 wordt besloten de aanvrage no.2/559 in te willi gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 330