notulen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN14 Juni19*. 40. Tegenwoordig de Heeren ....Mx.t.A'.k*. dea...t 0m.bei3a.Xgemee S.t er J. Gasi 1 leenA»Ru.illiorst.v.y.e.t.h.o.ude.x.s.» Secretaris J.G. A. .-BatenbUXg Afwezig Accoord __De_W et h o u d e rs, De Burgemeester, w£c - De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 606. Uitgevoerd Afd. 14,.. Afd. IIAfd. Afd. IV Typ v.d u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 332