BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. ïs uit srzoeke ïente it tenge itandig- 'machines .itiebu- illen en zetting De Burge repara bod ge- ehaven- machine t voor- raagt te mo de oude ihun 3 uur zonden g hun- j den rdening Besloten wordt op grond van het terzake uitgebracnte \J- advies den Baad voor te stellen tegen de vorderingen van J.Olijslager te verweren. Besloten wordt op het aanbod van de i'irma Balomons in te gaan en een nieuwe schrijfmachine aan te koopen tegen ruil van de gehavende machine met bijbetaling van 115 Besloten wordt den Baad niet voor te stellen de ver ordening te wijzigen. - V o~M u vu. 59 aan. k I Kennisgenomen. Het jaarverslag aan den Baad mede te V. deelen. verzoe in de in. rken i betre olge geen aeca- niet s j Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 25 wordt besloten de bouwaanvrage no.2/560 in te wil ligen. Besloten wordt om in verband met de gewijzigde tijdsom- f- standigheden deze aangelegenheid te deponeeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 334