yui I h/?, V ibuis weg, Luiting Leiding en brengt drijven sn bij ende een g op het j in de va n van kos- iz. vooi ap ver- neente .400,=, Dnen en welk shaf f ings- iaken ad- irediet rwijl ge it object' gen, al- irbeiders, j Lng kwa- Le niet cunnen ïheel Tiel roeien ït voor- 1 een ce bij 3.Gro- Aan de wat er le idingijiaat schappij zal worden verzocht iJ2 of zij bereid is d.e hoofdbuis aan te leggen buiten be zwaar der gemeentekas voor het geval deze uitbrei- v' hbo ding renaabel is. Is de maatschappij niet hiertoe be reid aan zal opgave van de daaraan verbonden kosten worden gevraagd. hen Inspecteur zal een omstandig rapport over deze O1 h aangelegenheid worden uitgebracht, hoor het'gemeente- I, bestuur wordt getracht de bewoning door Mei.Timmers 11 te doen staken. In verband daarmede dient het nemen van een besluit te worden uitgesteld. Besloten wordt de verple-gkosten voor gemeente-reke- V djr mng te nemen. <y i Conform dit advies wordt besloten. wordtSinoS|nê inzaice gïondafstand Burg.Grothestraat 5 V Jj- ■vorüt voorloopig aangehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 336