(•M' v 4Z. yf Schoon- enen van ing te verbin- ceelen '2 kad.be-' beginsel irneming '.Altena, de arm- ;aal en sept van •e vorde- idsbe sluit II •einiging ran de Ver- .er omtrent 1 Juni 2houten m den jhter ge- 5 gen huren BESLISSING en No Aanmerkingen Het College besluit met meerderheid van stemmen tot het verleenen van vergunning aan F.C.W.Borcherding, Soesterbergschestraat 102 te Soest tot het bouwen van een verbindingsmuur met poort op de perceelen Soesterbergschestraat 100-102 kad.bekend sectie D no.2672. Weth.Gasille verklaart tegen deze beslis sing te zijn. Aan den Raad zal worden voorgesteld deze hypotheek over te nemen. V L Aan de Vereen.Trein 8.28 zal een aanschrijving worden 19 h gericht. Hr Aan v.Winden zal worden medegedeeld dat nog niet tot oJ\- verhuring kan worden overgegaan. T.z.t. zal hem even- wel mede gelegenheid tot inschrijving worden geboden. L en van ver r onder te- rage van een bijdra- begrepen een nood- He el vooi komen. werken di- roek niet ze volgen st van willen nen dan Besloten wordt de helft van de gemaakte kosten voor gemeenterekening (post Luchtbescherming) te nemen. Deze aangelegenheid zal door Weth.Hilhorst met den recteur worden besproken. rijwielpA d-de Pal*' De Dir- oante te .oeling ill en. Aan adressante zal worden medegedeeld dat den Dir.v. lö h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 344