OTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS f VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Juni 193: 40. Tegenwoordig de Heeren Mr.A.i.des Tombe* burgemeester. H.J.Gasille en A.P.Hilhorstwethouders Secretaris JG.A.Batenburg. 620 t/m 642 a Afd. II Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 348