vesti- te ïiding •apport •leg met cantoor Lagen in voor 3 zittin een de; Distri- .ling vai 1. Van h» 5 Bloei Lteit vat inzicht naken. cad.bek. id no. a servi el sec tio.2853> trekkend! iwing verzoekt an de deze My< ke sto perceel - rop aan- e te me ent e E.M. het d maken t het en vol- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan de Middenstandsfederatie te be richten, dat spoedig maatregelen zullen worden ge nomen voor het doen zitting houden te Soesterberg ter behandeling van distributie-aangelegenheden. Als kantoor wordt aangewezen het verkeershuis Tegen personeelsuitbreiding bestaat geen bezwaar. Goedgevonden wordt Mej.C.Wimmers Pr.Bernh.ardln.8b alhier tegen een belooning van 17,50 als werk kracht aan te nemen. I as J De machtiging wordt aan den Burgemeester verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 356