NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.5Juni193 4Q. Tegenwoordig de Heeren Mr.A.L.des Tombeburgemeester HJGasilleen A,P «Hilboratwethouders SecretarisJG.A.Batenburg. Afwezig .653 Afd. I: h Afd. II: Afd. III: y/Afd. iv/a Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers64-3t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 358