Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 645 644 645 646 647 Mevr.Schouten, Hartmanln.66 Soest Best.St.t.onderst en zed.ontw.v.huljj) beh.Blinden secr.pl.afd.v. "Herwonnen levens kracht J.E.Reulen, Kolo- nieweg 1b,Soest Dir.Gem.werken klaagt over het brutale optreden var. een der mannen van den vuilniswagen (nader aangeduid als: met gemeente pet en een uilenbril dragende). De Dir.v.Gem.werken brengt rapport uit verzoekt toestemming tot het houden eener collecte in het tijdvak van 27 t/m 51 Augustus 1940. De Insp.v. politie heeft geen bezwaar, mits geen collecten worden aangevraagd, welke voor dringender doeleindén zijn. verzoekt toestemming om de collecte middels verkoop van speldjes, welke was toegestaan op 18 en 19 Mei 1940, thans te houden op 15 en 14 Juli 1940. De insp.v.politie adviseert alléén toestemming te verleenen voor Zondag 14 Juli 1940 op de pleinen voor de R.K.Kerken te Soest. verzoekt ontheffing van de bijdrage- betaling in de verpleegkosten van zijn zoon in de inrichting 's Hee- renloo" bericht omtrent het verzoek van G. Hartog te Baarn inzake afgraving van een op den Eng gelegen terrein,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 359