nurm- i Afzender of voorsteller Korte mer We dADe ge nkamp - Middelman, Beu- kenln.13, Soest Best.v.Koningin Emmaschool Centr.Bureau voor Verificatie en Fin.Adviezen W.Broekhuis,Gal- kenk.Pelsw.11Soest Commandant IV-18 R.I. Jroepscommissie ier Paltz-Scouts j deelt mede dat zij niet in staat is tot "betaling van 20,= bij wijze van voor. uitbetaling van een bijdrage van 5,= per week in de verpleegkosten van haar dochter in een sanatorium. Verklaart zich wel bereid tot betaling van een bedrag van 3»= per week. antwoordt op de bij schrijven dd.6 de zer gestelde vragen inzake begeleiding van de zwakzinnige kinderen uit deze gemeente. zendt rapport in over de controle van de loon- en materiaalverdeeling open bare werken. vraagt alsnog vergunning tot het mogen plaatsen van een reclamebord. De Dir. v.Gem.werken en de Insp.v.Pol.brengen hieromtrent rapport uit. deelt in antwoord op schrijven dd.10 Juni j.1. no.2165 mede, dat de gemeen- telanderijen aan den Lange Brinkweg be weid zullen worden door legerpaarden. De vergoeding hiervoor bedraagt 10 ct, per dag. verzoekt toestemming de op 1 Juli 1940 vastgestelde verloting uit te stellen tot 1 Augustus 1940. Insp.v.Politie heeft daartegen geen bezwaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 361