BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het college "besluit genoegen te nemen met een bijdra ge van 3 per week. De achterstallige weken die nen zoo spoedig mogelijk te worden betaald. Den heer Bakker, controleur bij M.H. wordt opgedragen in overleg met den gemeente-ontvanger de bijdrage iede- ren Maandag ten huize van de wed.Degenkamp te innen. Aan J.Tak zal in overweging worden gegeven te trach> ten een benzinevergunning te verkrijgen. Kennisgenomen. De vergunning wordt verleend onder de navolgende voorwaarden: 1. het bord dient te worden geplaatst op eigen ter rein; 2. het bord mag niet worden geplaatst vóór de rooi lijn; 3. de plaatsing dient te geschieden in overleg met den Dir.v.G-em.werken. Den commandant zal worden bericht dat de voorge stelde vergoeding van 0,10 per dag voor het Col lege onaanvaardbaar is. Het College wenscht deze vergoeding bepaald te zien op 0,75 per dag. Den commandant zal worden verzocht over een en ander na- der te berichten. V iM- V 12. /y& .QyfS lp Ju.. V V 1 o. De gevraagde toestemming wordt verleend. •fc' J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 362