v ft BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan den Voorzitter van E.H.B.ü. (Br. J .H.A.Hapertte bevestigen zijn onaerhoud met ..et- houder Gasille waarin hij heeft toegezegd met het Be- stuur overeen te komen, dat het raadsbesluit van 10 Januari 1939 za^ worden aanvaard en dat de gereser veerde bedragen wederom spoedig bij de gemeente rente - gevend zullen worden belegd. Besloten wordt het adres om bericht en raad te zen den aan den directeur van Gemeentewerken. Besloten wordt in begin van September a.s. te publi- ceeren dat op diverse scholen gelegenheid zal be staan tot inenting tegen diphterie en roodvonk. <61/0. V' iVW.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 366