NOTULEN I ik BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19*40. H. J .Uasille en ...A.P..iiiliiqrstwethouders JL L jél - f Afd. IV: \F/ ïypv.dn Tegenwoordig de Heeren .de sÏorabe,puzgeme ester Secretaris •Batenbur g_. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m0 Uitgevoerd Afd. 1: Afd. IIAfd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 368