Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 657 G.H.Assink, oud hoofdagent van po litie. deelt ijjede, dat hij toedurende de maanc duni 1940 geene inkomsten heeft geno ten. 658 Hoofd Lbdienst. dringt andermaal bij het College aan op aanwijzing van militaire stellinger. tot schuilloopgraven en tot het maken van nieuwe schuilloopgraven voor pas santen zulks in verband met het steeds toenemend luchtgevaar. 659 G.G-.Holbo^ster- bexg. zendt prijsopgave voor het plaatsen van een overdekte schuilloopgraaf ten dienste van het personeel van den Luchtbeschermingsdienst te boester- berg. 660 .directeur van Ge-r meentewerken. bericht omtrent een mogelijken afstand van grond aoor de familie van nloos- ter ten behoeve van üe verbreeding van de bteenhoffstraat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 369