■H Vn? tegen jemeen- sala- toepas- len xveu- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Geen bezwaar- t den boven- gstraat aabij net Kennisgenomen. U*2 «yi n of en, oen te tot de n. bes Chile en Kinis- d.11, n van ekenen oek de rrnede Aan de Incassobank, waarbij bedoelde verzekering heeft plaats gehad, zullen terzake inlicntingen wor- den gevraagd. Ke nni s ge n ome n nden iioens- Als afgevaardigde wordt de gene ente-secretaris aan- <J{ gewezen. \j .ten van .pOü,= istitu- der kes- plaats- ig van in bedrag [er ge- iven Goedgekeurd V uTh iwoond srnuisd Aan den .Directeur van Gemeentewerken zal opdracht worden gegeven het perceel Schrikslaan J7 te sloopen. Het vrijkomende hout ware te benutten bij den aanleg van schuilloopgraven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 372