vA v* JU- staten agen 1 in aart naakt nen van bij het cians het a BESLISSING Afdeeling en No. I Aanmerkingen Legen de vaste aanstelling van den meteropnemer- geldophaler J.G.Breeden bestaat geen bezwaar. De aanstelling geschiedt met ingang van 1 Januari 1940. t jaar- Van het verslag wordt kennisgenomen. Het zal te zij- Vf ner tijd aan den Baad worden medegedeeld. e rmijn nstalla- Koevoets n wer en en der stela niet met de ek naar erceel ring aan van 4 al bedra- en bedrag is is. n van 2307 in- en 'Jo ng van re wonin- iche mi st en istenbere- De termijn wordt met één jaar verlengd. I/ kennisgenomen. 1 Ui' ïot de uitvoering overeenkomstig net oorspronkelijk plan zal worden overgegaan. 1* V muil hond ■den, op t geacht ïot het muilkorven of vastleggen wordt besloten. V Ui- "V' lAlii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 374