Volg- num- I Afzender of voorsteller Korte Datum mer 674 P.A.Kuijer. kerk- pad Z.Z.87,Soest1 675 Directeur van Ge meentewerken. vraagt vergunning voor het bouwen van twee hooibergen. Je Directeur van Gemeentewerken en de Commandant der brandweer brengen te dezer zake advies uit. bericht omtrent het schrgven van het B.K.Kerkbestuur te Soest dd. 6 kei ■j.l. inzake een mogelijken ai'st&nd van grond aan de 3teennoffstraatDe kosten verbonden aan het verplaatsen van het hek, het in orde brengen van iden tuin enz. - de kosten van het straatwerk zijn niet in de begrooting opgenomen - worden begroot op 797, Voorts zijn teekeningen bijgevoegd van andere eigendommen van het Kerkbe stuur, omtrent welme onderhandelingen waren te voeren inzake afstand van een strook. 1*1. »H I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 375